Šerić, Ivana: Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations