Škarica, Jadranka: Važnost i uloga komunikacije u srednjim i velikim organizacijama tijekom procesa upravljanja promjenama

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations