Pages

Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj
Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj
Marija Šain
Doktorski rad "Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj" fokusira se na financiranje kazališta putem korporativne podrške koja se najčešće izražava u obliku donacije i sponzorstva. Cilj je rada razumijeti ulogu i značaj korporativne podrške u kojoj se ostvaruje suradnja i partnerstvo poslovnog sektora i kazališta, a koje može imati obostranu korist. Republika Hrvatska je na dnu ljestvice prema postotku proračuna koji se izdvaja za...
Uloga imidža i interakcijske pravednosti u radnom ponašanju studenata
Uloga imidža i interakcijske pravednosti u radnom ponašanju studenata
Ivana Rašan
Ovaj doktorski rad ispituje djelovanje doživljaja interakcijske pravednosti i doživljaja imidža fakulteta na radna ponašanja studenata u akademskom okruženju u svrhu davanja praktičnih implikacija za uspješno djelovanje visokoškolskih ustanova na današnjem turbulentnom tržištu. U radu je prepoznata dvostruka uloga studenata, odnosno studenti se promatraju u ulozi klijenata i u ulozi ljudskih potencijala fakulteta te se takvim pristupom otvara mogućnost za usporedbu akademskog i...
Uloga inovativnosti u kreiranju imidža Hrvatske
Uloga inovativnosti u kreiranju imidža Hrvatske
Doris Vukšić
Hrvatski izumitelji i znanstvenici su kroz povijest više puta zadužili svijet brojnim izumima predvodeći revolucionarna otkrića bez kojih je danas nezamisliv život suvremenog čovjeka. Isto tako, hrvatski inovatori i poduzetnici na području novih tehnologija sve češće osvajaju brojne nagrade za inovativnost na prestižnim međunarodnim natjecanjima. Slijedom toga nametnulo se istraživačko pitanje o korištenju inovativnosti kao hrvatske dodane vrijednosti i prednosti na kojoj se...
Uloga ravnatelja u stvaranju imidža osnovne škole na primjeru Republike Hrvatske i  Republike Makedonije
Uloga ravnatelja u stvaranju imidža osnovne škole na primjeru Republike Hrvatske i Republike Makedonije
Ivana Stanić
Promjene u društvu eksplicitno utječu na obrazovanje te iziskuju stalne prilagodbe i unaprjeđenja obrazovnih institucija. Pri tome identitet i imidž škole zauzimaju sve značajniju komponentu u definiranju uloge i mjesta školske institucije u društvu, a u njihovu kreiranju i upravljanju posebno mjesto pripada čelnicima ustanova. Doprinos ravnatelja kao čelnika ustanove od iznimne je važnosti jer kao stručni i poslovni rukovoditelj ima višestruku odgovornost za njezino...
Utjecaj društvenih mreža kao izvora vijesti na središnji informativni program javne i komercijalnih televizija (HRT, Nova TV i RTL)
Utjecaj društvenih mreža kao izvora vijesti na središnji informativni program javne i komercijalnih televizija (HRT, Nova TV i RTL)
Dajana Šošić
U ovom radu razmatra se utjecaj društvenih mreža, koje su postale globalni fenomen, na kreiranje vijesti u informativnim programima nacionalnih televizija. Cilj ovog istraživanja bio je razmotriti sve veći utjecaj objava na društvenim mrežama na središnje informativne emisije javne televizije i komercijalnih televizija, ispitati u kojoj mjeri društvene mreže utječu na njihov rad te služe li kao izvor relevantnih, prvenstveno političkih poruka u središnjim informativnim emisijama...
Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja
Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja
Ivana Šerić
U ovome se radu istražuje utjecaj organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja. Teorijskim saznanjima i provedenim istraživanjem nastojao se prikazati odnos između organizacijske kulture i poslovne etike, čime se željelo pokazati da uspješno poslovanje sve više teži biti etično. Izazovi su današnjeg poslovnog svijeta sve veći, a društvo u kojem organizacije posluju sve zahtjevnije, stoga se od organizacija traži odgovorno poslovanje. Poslovna je etika, tj. etično...
Utjecaj samovrednovanja kvalitete rada školskog knjižničara na vrednovanje knjižničarske profesije
Utjecaj samovrednovanja kvalitete rada školskog knjižničara na vrednovanje knjižničarske profesije
Korina Udina
Istraživanje o samovrednovanju kvalitete rada školskih knjižničara nastalo je temeljem potrebe da se promjeni status quo u vrednovanju školsko knjižničarske profesije, temeljem potrebe da se prati smjer i intenzitet promjena u profesiji školskog knjižničara. Disertacijom će se utvrditi postojanje elemenata samovrednovanja kvalitete u radu školskih knjižničara, raspravit će se mogućnost primjene procesa samovrednovanja u knjižničarskoj praksi hipotetičkim modelom,...
Važnost i uloga  komunikacije u srednjim i velikim organizacijama tijekom procesa upravljanja promjenama
Važnost i uloga komunikacije u srednjim i velikim organizacijama tijekom procesa upravljanja promjenama
Jadranka Škarica
Glavni ciljevi ovog rada su utvrditi kako komunikacija u srednjim i velikim organizacijama utječe na uspješnost provođenja promjena i kako komunikacija menadžmenta sa zaposlenima u navedenim organizacijama utječe na motivaciju zaposlenih za provođenje promjena. Također je kao cilj postavljeno i utvrđivanje kako komunikacija menadžera sa zaposlenima utječe na provođenje restrukturiranja organizacije i otpuštanja dijela zaposlenih. Sukladno provedenom istraživanju, sažeti su...

Pages